Prizren Türk Ağzı - Dil Ve Kültür (Ses Bilgisi - Metin - Sözlük)
ISBN: 9786257052719 2020 Turkish Education Ergin Jable, Kaan Yılmaz Pegem Akademi Yayıncılık

Prizren altı asırdır Rumeli Türkçesinin kök saldığı önemli merkezlerden biridir. Dil, geniş anlamıyla hayatın her alanında üretilen medeniyet eserlerine kaynaklık eden düşünceyi yansıtması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Prizren’de bunca zamandır yaşayan bir dil olarak Türkçe, hayat verdiği somut ve soyut medeniyet eserleriyle bütünlük arz eden bir tablo gibi resmedilmiştir. Elinizdeki çalışmada bu resmin farklı tonlarına da yer verilmekle birlikte özel olarak Prizren’de yaşayan Türkçenin bir bilim dalına ait bakış açısıyla tespit edilen hatları ön plana çıkarılmıştır.