Yabancılar İçin Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük A1
ISBN: 9786052415078 2020 2. Baskı Turkish Education Engin Yılmaz Pegem Akademi Yayıncılık

Elinizdeki -Yabancılar İçin- Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük (A1), alanında “ilk” olma özelliğini taşıyor. Kitabı hazırlarken en çok dikkat ettiğimiz nokta; bu sözlüğün “kullanıcı dostu”, yani “öğrenci dostu” nitelikli olmasıdır. Sözlüğü hazırlarken ana ilkemiz, hedef kitlenin “düzeyine uygunluk” oldu. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, son yıllarda ise yoğunlaştığımız sözlüğün veri tabanını oluşturmak için; öncelikli olarak Yunus Emre Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi`nin Türkçe öğretim merkezleri tarafından yayımlanan “A1” düzeyindeki kitap setlerinden yalnızca “Ders Kitabı” niteliğinde olanlar tarandı. Taramalarda, cümle içinde geçen dil malzemesi değerlendirilip sözlüğe alındı. Taranan dil malzemesi, Cibakaya 2.3 dizin programı aracılığıyla alfabetik olarak listelendi. Gerek bu aşamada gerekse “taslak sözlük” oluşturulduktan sonra uzman görüşlerine başvurularak gerekli revizyonlar yapıldı. Sözlükte; yalnızca sözcükler değil, ara madde olarak kabul edilen deyim, atasözü, kalıplaşmış söz ve birleşik yapıdaki söz birimleri de ana maddenin altında ve daha içeriden tanımlanarak tanık cümle verildi. -Yabancılar İçin- Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük (A1)`ün yabancı öğrencilere ve alan uzmanlarına yararlı olmasını diliyoruz. Kılavuz kitap niteliğindeki bu çalışmanın Türkiye`nin 2023 vizyonu doğrultusundaki hede?erine ulaşmada, küçük de olsa bir katkı yapmasını umuyoruz.