Çocuk Edebiyatı
ISBN: 9786053185536 2016 1. Baskı Turkish Education Fahri Temizyürek, Namık Kemal Şahbaz, Zeki Gürel Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocuk edebiyatının tanımı, niteliği ve özelliği üzerinde durulmakta; ikinci bölümde çocuk yayınları ile çocuk yayınlarında bulunması gereken fiziksel ve içeriksel özellikler üzerinde bilgiler verilmekte; üçüncü bölümde çocuk edebiyatındaki türler örneklerle ele alınmakta; dördüncü bölümde çocuk edebiyatının tarihi gelişimi başlığı altında Türk ve dünya çocuk edebiyatının gelişim safhaları ve Türk çocuk dergilerinin Tanzimat 'tan günümüze tarihi seyri ele alınmış; beşinci bölümde de çocuk edebiyatı türleri içerisinde önemli bir yere sahip olan masal tahlili konusu işlenmiş ve örnek masal inceleme planı çıkartılarak masal tahliline yer verilmiştir. Bu çalışmanın, eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde okutulmakta olan 'çocuk Edebiyatı ' dersi öğretim elemanlarına ve öğretmen adaylarına yarar sağlaması ayrıca Türkçenin eğitimi ve öğretimine katkıda bulunması yazarlarını mutlu edecektir.