Önleyici Psikolojik Danışma Kuram Ve Uygulamaları
ISBN: 9786052413081 2018 1. Baskı Psychological Advice and Guidance Fatma Ebru İkiz, Zöhre Kaya, Firdevs Savi Çakar, Seda Donat Bacıoğlu, Serap Özdemir, Esra Asıcı, Hakan Acar, Mustafa Kılınç, Betül Meydan, Hakan Sarıçam, Emine Feyza Aktaş, İhsan Çağatay Ulus, Figen Akça, N. Büşra Akçabozan Kayabol Editör : Fi̇rdevs Savi̇ Çakar
Pegem Akademi Yayıncılık

Ruh sağlığı alanındaki çalışmalarda bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının bozulmadan önce korunmasının ve pozitif ruh sağlığının güçlendirilmesinin daha da önemli hale geldiği görülmektedir. Bu süreçte psikolojik danışmanın geliştirici, önleyici ve koruyucu yönü daha da ön plana çıkarılarak, kapsamlı önleme ve müdahale çalışmalarına ağırlık verilmesi ve psikolojik danışmanların bu konuda yetkinliklerinin artırılmasının gerekliliği de daha sıklıkla vurgulanmaktadır. Günümüzde psikolojik danışma anlayışının hızla değişen dünya ve toplumsal yapıda, artan danışan çeşitliliği ile psikolojik yardım ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı ve bu değişimlerle başa çıkmanın yollarını aradığı açıkça görülmektedir. Psikolojik danışmanlar sıklıkla önleme, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına odaklanırken bir taraftan da farklılaşan danışan ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap vermeye çalışmaktadırlar. Bu yönüyle önleme çalışmaları ruh sağlığı çalışmalarının temelini oluşturmasına rağmen hem uygulamada hem de danışmanlık uygulama ve eğitimlerinde, psikolojik iyi oluşa, sistemli önleme müdahalelerine ve sağlığı güçlendirmeye daha az odaklanıldığı; bireysel tedaviler, krize müdahale ve psikolojik bozukluklara daha fazla yer verildiği görülmektedir. Bu kitabın ortaya çıkma nedeni bu konuda psikolojik danışma alanında önleyici çalışmalara odaklanma ve psikolojik danışman eğitiminde önleyici psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaya yönelik alana katkı sağlamaktır. Bu kapsamda önleyici psikolojik danışma ve müdahaleye ilişkin kuramsal çerçeve, önleyici çalışmalar açısından temel olan problemlere yönelik farklı düzeylerde önleyici müdahaleler, ulusal ve uluslararası alanda örnek uygulama ve araştırmalara yer verilmektedir. Böylece, psikolojik danışman adaylarına önleyici psikolojik danışma anlayış ve yeterlikleri kazandırılması, psikolojik danışman olarak etkili bir önleme programı hazırlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir. Önleyici Psikolojik Danışma Kuram Uygulamaları Kitabının her bir bölümü için emek veren bölüm yazarlarımıza değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Psikolojik Danışmayı meslek olarak içselleştiren, değerlileştiren ve günümüz ruh sağlığı alanında vazgeçilmez hale gelmesinde emeği geçen tüm kuramcılara, araştırmacılara, yazarlara, akademisyenlere ve psikolojik danışmanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımızın psikolojik danışma alanında lisans ve lisansüstü öğrencileri, eğitimciler ve uygulamada çalışan psikolojik danışmanlar başta olmak üzere önleyici psikolojik danışma alanında çalışmalar yapan ve yapacak olan tüm araştırmacılara ulaşması dileklerimizle.