Okul Öncesi Eğitim Planlarım: Aylık Ve Etkinlik Plan Örnekleri
ISBN: 9786053181378 2015 4. Baskı Pre-school Fatma Alisinanoğlu, Saide Özbey Pegem Akademi Yayıncılık

'36-72 Aylık çocuklar İçin Okul öncesi Eğitim Programı ' 2006 yılında değistirilip geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. 2006 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanan program mevcut durum analizleri yapılarak uzmanlardan ve uygulamacılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiştir. Yeniden gözden geçirilerek hazırlanan program; Okul öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çalısmaları kapsamındaki yapılan durum analizlerinden elde edilen veriler, farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitim programları analiz edilerek elde edilen veriler, toplumumuzun yapısı ve kültürel değerleri, çocuklarımızın özellikleri dikkate alınarak bütünleştirilmiştir. Bu kitap yeni değiştirilen ve geliştirilen okul öncesi eğitim programı çerçevesinde aylık plan ve etkinlik planlarını içermektedir. Kitabın hedef kitlesi okul öncesi öğretmenlerin yanı sıra okul öncesi öğretmen adaylarıdır. Bu nedenle hem aylık planda hem de etkinliklerde öğretmen adaylarının planlama becerisine yardımcı olabilecek şekilde ayrıntılara yer verilmiştir. Bu bilgilerle öğretmen adaylarının program hazırlama becerilerinin geliştirilmesi, planlamada bakış açılarının genişletilmesi hedeflenmiştir. Kitabın tüm öğretmen adaylarına ve öğretmenlere rehber olmasını ümit ediyoruz.