Öğretmen Ve Öğrenciler İçin Yaşayan Çocuk Oyunları
ISBN: 9786054434428 2011 Pre-school Mehmet Güneş, Hasan Güneş Anı Yayıncılık

Dünyayı anlamanın başka bir dilidir çocuklar. Dünyayı değiştirmenin ve dönüştürmenin temelinde yine çocuklar vardır. Bu açıdan çocuklların bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve psiko-motor gelişiminde çocuk oyunları önemli bir yere sahiptir. Ne yazık ki bugün insanların teknoloji karşısındaki yeni durumundan en çok çocuklar etkilenmektedir. Yalnızlaşan, içedönük, kendi ruhsal sorunları içinde toplumsal yapıya uzak çocuklar yerine yaratıcı, girişimci, toplumsal yapıya duyarlı çocuklar temel amacımız olmalıdır. Kitabın bu sürece katkıda bulunup, ' çocuk-makine' ilişkisinden 'çocuk-çocuk' ilişkisine dönüşümü sağlaması temel dileğimizdir.