Yaşamın İlk Yıllarında Oyun: Oyuna Çok Yönlü Bakış
ISBN: 9786053648345 2016 2. Baskı Pre-school Hülya Gülay Ogelman, Serdal Seven, Perihan Ünüvar, Salih Rakap, Fatma Çalışandemir, Özlem Körükçü, Fatma Elibol, Ceyhun Ersan, Emire Uluğ, Şükran Kılıç, Asiye Parlak Rakap, Esra Ağyar, Hande Güngör, Hatice Erten Sarıkaya, Aygen Çakmak, Hatice Ecirli Editör : Hülya Gülay Ogelman
Pegem Akademi Yayıncılık

Son yıllarda çocuklar bilgisayar, cep telefonu gibi teknoloik araçlarla daha erken yaşta tanışmakta ve zamanlarının önemli bir bölümünü bu araçlarla geçirmektedirler. Halbuki, çocukların doğdukları andan itibaren adeta oyuna programlı yapıya sahip olduklarını biliyoruz. Günümüz çocuklarının oyun ve oyuncağa bir çok döneme göre daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. "Yaşamın İlk Yıllarında Oyun: çok Yönlü Bakış" isimli kitap ile okul öncesi dönemde oyun konudu farklı açılardan incelenmeye çalışılmıştır.