Yargıtay İçtihatları Işığında Adli Yargıda Dava Şartları
ISBN: 9789750273964 2022 1. Baskı Civil Procedure Law Harun Bulut Seçkin Yayıncılık

Adli yargı ve yerine göre hüküm bulunmayan hallerde idari yargıda uygulanan temel yasa olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun en geniş alanını dava şartları oluşturmaktadır. Bu eserde, bir davanın görülebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlar olarak tanımlanabilecek dava şartlarının tek çatı altında yer alması amaçlanmış; önem arzeden açıklamanın hemen altına emsal içtihatların verilmesi ve devamında konu anlatımı şeklinde tasarlanmıştır. Kitabın takibinde bu durumun özellikle göz önünde tutulmasını tavsiye etmekteyiz. Dava şartları konusunda akla gelebilecek tüm soruların yanıtlarının verilmesi temel dileğimiz olmuş; kitap hacmi ve emsal içtihatlara ulaşabilmekteki imkanlar nedeniyle içtihatlara yeterli miktarlarda yer verilmeye özen gösterilmiştir.