Öğretmen Yetiştirme Sistemiz (Dün, Bugün ve Yarın)
ISBN: 9786052415139 2018 1. Baskı Education Rıfat Efe, Yücel Gelişli, Mehmet Gültekin, Cemal Aküzüm, Mustafa Ergün, Volkan Duran, Erdoğan Köse, Çavuş Şahin, Gürbüz Ocak, Ahmet Çoban, Ramazan Özbek, İsa Korkmaz, Fırat Kıyas Birel, Behçet Oral, Fatmanur Özen, Taha Yazar, Hasan Güner Berkant, Murat Tuncer, İsmail Kinay, Burhan Akpınar, Şaban Çetin, Zühal Çubukçu, Bayram Aşılıoğlu, Mehmet Bars, İbrahim Yaşar Kazu, Remzi Y. Kıncal, Burak Olur, Nesrin Hark Söylemez, Bayram Özer, Ezlam Susam, Betül Tosuntaş, Derya Girgin, Mecit Aslan, Neşe Dokumacı Sütçü Editör : Mustafa Ergün, Behçet Oral, Taha Yazar
Pegem Akademi Yayıncılık

Türkiye, öğretmen yetiştirmede özellikle 1970’lerden sonra çok önemli değişiklikler geçirmiş, ilk öğretmen okullarından eğitim enstitülerine, oradan eğitim fakültelerine bir gelişim izlenmiştir. Yükseköğretim düzeyinde ders programları ile en çok oynanan fakülte eğitim fakülteleri olmuş ve hala da reform adına sadece programlar değiştirilmektedir. Eğitim sisteminin ana yapısında, felsefesinde, ders programlarında köklü değişiklikler yapılmasına rağmen öğretmen yetiştirme sistemi bunlara duyarsız kalmıştır. Bürokratik baskıların yanı sıra yeni yetişen ve adını koymakta zorlandığımız öğrenci kuşağını eğitim ortamında tutup onların ilgisini çekmeyen eskimiş programlarla onları yetiştirmeye çalışmak gibi zor bir iş olan öğretmenliği daha da güçleştirmektedir. Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tekrar yoğun olarak tartışıldığı bu günlerde, Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz adlı bu kitabın, alanında uzman olan farklı üniversitelerden geniş bir yazar kadrosuyla, öğretmen yetiştirme sürecinde başta öğretmen adayları ve öğretmenler olmak üzere; lisansüstü eğitim öğrencileri ve bütün eğitim araştırmacıları için temel bir kaynak olacağı inancındayız. Eğitim yaşamımızda emeği olan bütün hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız…