Kuram Ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi
ISBN: 9786051701196 2016 Turkish Education Editör:prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya E Editör : Editörler : Selahattin Dilidüzgün, Şükran Dilidüzgün,Zeeynep Çetinkaya Edizer, Nuray Küçükler Kuşçu,Nazlı Cihan, Duygu Ak Başoğul,Melda Karagöz,Neslihan Yücelşen
Anı Yayıncılık

Dil ve edebiyat öğretimi,özellikle çocukların ve gençlerin duyarlılık kazanmaları ,dili doğru ve düzgün kullanmaları,dil ve kültür bilinci edinmeleri bakımından büyük önem taşır.Çağdaş dil ve edebiyat öğretiminin temel amacı düşünen,duyarlı bireyler yetiştirmektir.Buna duygu ve düşünce eğitimi de diyebiliriz.Bu nedenle çağdaş gelişmiş ülkeler dil ve edebiyat öğretimine özel bir değer verirler