İşgücü Piyasalarında Kırılgan Kümeler 
ISBN: 9786257358729 2021 Economy Editör : Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz
Gazi Kitabevi

"Hem ulusal hem de uluslararası alan yazınında çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, göçmenler ve kronik hastalar, dezavantajlılar - özel gruplar - kırılgan kümeler biçiminde çeşitli sınıflandırmalar içinde yer almaktadır. Ancak alan yazınında bu sınıflandırmalarda yer alanlar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu anlamda kitaba adını veren kırılgan kümeler (vulnerable groups) esasen işgücü piyasasında yer alan, iş ve yaşama ilişkin işlevleri yerine getirme yetkinliklerinde sorun olmayan, ancak istihdama katılımlarında ve istihdam edildikleri sürece çeşitli açılardan kırılganlıklarla karşılanlar olarak belirlenmiştir. Elinizdeki bu çalışmada bu kesimlerin işgücü piyasasında konumları ve kırılganlıkları değerlendirilmeye çalışılmıştır." - Önsözden