Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyumu
ISBN: 9786258038682 2021 1. Baskı Milletlerarası Hukuku Uğur Tütüncübaşı, Buse Dişel, Burcu Demirbaş Aksüt, Abdulkadir Haşhaş Adalet Yayınevi

Türkiye’de son yıllarda gerek özel hukuk gerekse de kamu hukuk alanında hem Mahkemelerin iş yüklerini azaltmak hem de uyuşmazlıkların daha hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlamak gayesiyle alternatif yollar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yolların geniş bir şekilde ele alınması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DEÜ Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) tarafından 29-30 Nisan 2021 tarihleri arasında “Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar” Konferanslarının ikincisi olarak “Hukukta Uyuşmazlık Çözüm Yolları” konulu Sempozyum düzenlenmiştir. Fakültemiz tarafından çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans, panel ve seminerler gerçekleştirilmektir. Bu kapsamda 2019-2021 yılları arasında 20 ulusal ve 5 uluslararası konferans düzenlenmiştir. IV. Uluslararası Tıp Hukuk konferansı 35 yabancı ve 105 Türk olmak üzere 20 ülkeden 140 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Aynı yıl içinde, V. Uluslararası Tıp Hukuk konferansı 27 yabancı ve 25 Türk olmak üzere 20 ülkeden 52 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bunun yanında Fakültemizin beş İtalyan üniversitesi ve birçok Avrupa üniversiteleri ile birlikte gerçekleştirdiği “Human Rights During COVID-19 Conference” programına ise 24 Türk ve 36 yabancı öğretim üyesi katılmıştır. Bu katılım sayıları, Türk Hukuk Fakülteleri arasında gerçekleştirilen konferanslarda uluslararası katılımcı sayıları açısından bir rekor anlamına gelmektedir. “Hukukta Uyuşmazlık Çözüm Yolları” Sempozyumunda, geniş bir yelpazeyi kapsayan ve birbirleriyle bağlantılı alanlarda ülkemizin farklı üniversitelerinden ve uygulamadan gelen değerli katılımcıların sundukları bildiriler ile konunun pek çok yönü tartışılarak açıklığa kavuşturulmuştur. Sempozyum otuzdan fazla konuşmacının katılımıyla yedi oturum olarak iki gün sürmüştür. Bu bağlamda da Sempozyumda tebliğ sunan çok değerli konuşmacılarımıza teşekkür ederiz. Onların sayesinde Sempozyum amacına ulaşarak hukukun farklı alanlarındaki mevcut uyuşmazlık çözüm yolları ortaya konulmuş ve değerlendirilmesi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.