Günümüz Dünya Sorunları
ISBN: 9786053642060 2015 2. Baskı Social studies Hakan Koç, Hatice Demirkaya Gedik, Ahmet Kurnaz, Hasan Işık, Kenan Arıbaş, Hasan Kara, Tahsin Yıldırım, Eren Yürüdür, Hasan Gürbüz, Mustafa Kışoğlu, Yunus Günindi Editör : Hakkı Yazıcı, Kenan Arıbaş
Pegem Akademi Yayıncılık

Tarihinin hiçbir döneminde insanların aşırı hareketleri, dünyayı bu şekilde bunaltmamıştı. Küresel sorunlar sarmalı içinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğe katlanarak devam eden sorunlarda taşıyoruz. Dünya nüfusunun yaklaşık kırk sene sonra 9 milyara çıkacağı düşünülürse, eldeki bilgi potansiyeli ile bu sorunları çözmek zor olacaktır.