Emile Durkheim; Üçüncü Fransa Cumhuriyeti`nde Öğretmenlerin Eğitimcisi Ve Eğitim Görüşleri
ISBN: 9786053645276 2013 1. Baskı Social studies Miraç Canal, Canan Akyol, Ayşegül Pehlivan, Mustafa Oğuz Bayat Editör : Bahri Ata
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim'in eğitimbilimci yönü ele alınmakta ve Türkiye'de Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Necmetiin Sadak ve Mehmet Emin Erişirgil gibi aydınların yorumları değerlendirilmektedir. İçindeki araştırma makaleleri, 1922'de"Hızla farklılaşan, uzmanlaşan ve heterojen bir toplum, üyeleri arasında yeterli bir homojenlik ya da benzerlik varsa, varlığını sürdürebilir.","sosyalleşirken, aynı zamanda beraberce bireyselleşmek de mümkündür." diyen Durkheim'in görüşlerini, günümüz problemleri açısından tekrar tartışmaya açmayı başarırsa görevnini yerine getirmiş olacaktır.