Grev Hakkına İlişkin Sınırlama Ve Yasaklar
ISBN: 9789750235832 2016 1. Baskı Business Law Burcu Ezer Seçkin Yayıncılık

Çalışmanın temelini oluşturan ve toplu iş ilişkilerinin en önemli konularından biri olan grev hakkı ve grev hakkının sınırlandırılması, gerek Türk Hukukunda gerekse uluslararası hukukta süregelen tartışma konularından biri olmuştur. Bu çalışma ile konuya ilişkin hâlihazırdaki tartışmalara dâhil olmak; grev hakkının öncelikli olarak bir insan hakkı olduğunu vurgulamak ve bu noktadan yola çıkmak; grev hakkının sınırlandırılma rejimine özellikle yaşayan hukuk perspektifiyle bakabilmek amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde - İnsan hakları ve sosyal haklar bağlamında grev hakkı, - Grevin hak olarak kabul edilme süreci, - Grev hakkının sınırları, - Grev hakkının sınırlanmasının sınırları ele alınmış; grev hakkının sınırlanma rejiminin temel çerçevesini çizmek amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde - ILO mevzuatında grev hakkı, - Birleşmiş Milletler mevzuatında grev hakkı, - Avrupa Konseyi Hukukunda grev hakkı, - Avrupa Birliği Hukukunda grev hakkı ele alınmış; grev hakkının uluslararası hukukta muhatap olduğu sınırlama rejimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise - Cumhuriyet dönemi öncesinde grev, - 1961 Anayasası döneminde grev hakkı, - 1982 Anayasası döneminde grev hakkı, - 6356 sayılı Kanun döneminde grev hakkı, - Uluslararası hukuk normlarının Türk Hukukuna etkisi mevcut grev sınırlamaları ve grev yasakları yönünden ayrı ayrı incelenmiştir.