İş Hukukunda Güncel Sorunlar – 3
ISBN: 9789750224003 2013 1. Baskı Business Law Ali Güzel, Deniz Ugan Çatalkaya Seçkin Yayıncılık

22 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen İş Hukukunun Güncel Sorunları başlıklı seminerlerin üçüncüsünde, Türk İş Hukukunun en güncel gelişmeleri dikkate alınarak, 1983 Yasaları olarak bilinen 2821 ve 2822 sayılı Yasaları, 20 yıllık sürecin ardından yürürlükten kaldıran, mevzuatımızda bazı yenilikleri ve tartışılarak çözüme kavuşturulmayı bekleyen hukuki problemleri de beraberinde getiren, henüz yürürlüğe girmiş bulunan 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun tüm hükümlerinin, bir bütün olarak ele alınması tercih edilmiştir. Seminerde, Kanunun sendikalara ilişkin hükümleri, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan tarafından; toplu iş sözleşmesini düzenleyen hükümleri Doç. Dr. Talat Canbolat tarafından; toplu iş uyuşmazlıkları konusu da Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu tarafından değerlendirilmiş; Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ise, Kanunu, Avrupa Konseyi, AB ve ILO normlarına uyumu açısından her yönüyle incelemiştir. Böylece, yürürlüğünden itibaren çok kısa bir süre içinde, Yasanın tüm hükümleri bilimsel açıdan değerlendirilmiş; konularında bilimsel otoriteleri tartışılmaz Hocalar tarafından sunulan tebliğler; Kanunun duraksama ve tartışmalara yol açabilecek tüm hükümlerine ilişkin görüşler, sorular ve değerlendirmeler, bu kitapta derlenmiştir.