Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri
ISBN: 9786257880541 2020 1. Baskı. Baskı Education Betül Demirdöğen, Mustafa Tüysüz, Sevil Akaygün, M.şahin Bülbül, Metin Şardağ, Burçin Acar Şeşen, Ahmet İlhan Şen, Özlem Oktay, emin ibili, mustafa serkan günbatar, Sedef Canbazoğlu Bilici, Ayfer Mutlu, Merve Lütfi̇ye Şentürk, Sevgi̇ Aydın Günbatar, Mi̇raç Aydın, Cansel Kadıoğlu, Akbulut, Ayla Çetin, Dindar, İrem Soyer, Elif Selcan Öztay, Alper Durukan, Gökhan Kumlu, Tuğra Karademir Coşkun, Gülfem Dilek Yurttaş Kumlu, Bahadır Namdar, Mutlu Şen Akbulut, M. Şahin Bülbül Editör : Hüseyin Artun - Sevgi Aydın Günbatar - Mustafa Serkan Günbatar
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim sistemimiz, öğrenci merkezli öğretim yapabilen, çağa ayak uydurarak teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve fen ile teknolojiyi buluşturabilen öğretmenlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Öğretmenlerin bu şekilde yetiştirilmesi öğrencilerin bilimsel bilgiyi kullanabilme ve teknoloji ile feni entegre edebilme becerilerini geliştirme anlamında önemli bir değişkendir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda fen ve teknolojinin kesiştiği güncel yaklaşımlar temel alınarak eğitim ve öğretim yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, bu kitapta yer alan 18 bölümde teknoloji ve fenin kesişme noktasında ihtiyaç duyulan teorik bilgiler detaylı bir şekilde okuyucu ile paylaşılmıştır. Ayrıca, alanında uzman akademisyenler tarafından uzun uğraşlar sonucu ortaya konan bu ürün; öğretmen eğitimcileri, öğretmenler, öğretmen adayları ve lisansüstü öğrenciler için zengin bir içeriğe sahiptir. Kitapta, özellikle son dönemde dikkat çeken ve güncel konulardan olan “ FeTeMM Yaklaşımı Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı”, “Fen Eğitimi Araştırmalarında Sanal Gerçekliğin Tarihsel Serüveni”, “Robotik ve Fen Öğretimi”, “Teknoloji Destekli Argümantasyon”, “Nanoteknolojinin Hayatımızdaki ve Fen Eğitimindeki Yeri”, “Yapay Zekâ, Blokzincir ve Fen Öğretimi” ve “Artırılmış Gerçeklik ve Fen Öğretimi” gibi bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerde; bahsedilen yeni teknolojilerin fen öğretiminde kullanımı hakkında detaylı bilgiler ve bu teknolojilerin kullanımı ile fen alan eğitiminde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları sunulmuştur. Fen öğretimi ile teknolojinin buluşma noktasına farklı bir bakış açısı kazandıracağına inandığımız bu kitap, fen öğretiminde teknolojinin entegrasyonunun daha da ileri götürülmesine katkı sağlayacaktır. Kitabın fen öğretimine ve okuyuculara katkı sağlaması dileğiyle…