Ortaokul Programı 5-8. Sınıflar Türkçe-Sosyal Bilgiler
ISBN: 9786051703350 2020 Eğitim Programları ve Öğretimi Özer Daşcan Anı Yayıncılık

Kitabın, Birinci, İkinci ve Üçüncü kısımlarında; sırasıyla Türkçe Öğretim Programı, Seçmeli Yazarlık ve Yazma Becerileri Öğretim Programı, Seçmeli Okuma Becerileri Öğretim Programı, Seçmeli İletişim ve Sunum Becerileri Öğretim Programı, Drama Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı, Seçmeli Hukuk ve Adalet Öğretim Programı, Seçmeli Halk Kültürü Öğretim Programı, Seçmeli Düşünme Eğitimi Öğretim Programı, Seçmeli Medya Okuryazarlığı Öğretim Programı, Seçmeli Şehrimiz … Öğretim Programı’na yer verilmiştir. Dördüncü kısımda ilgili mevzuat ve açıklamalar olarak; Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi, Belirli Gün ve Haftalar çizelgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ve Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge aktarılmıştır. Kitabın benzerlerinden farklılığı, program geliştirilmesinde temele alınan yaklaşım ve modellere ilişkin açıklamalara ve eğitimcilerin ihtiyaç duyabileceği temel mevzuata yer vermiş olmasıdır. Kitabın, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarına yararlı olacağı ve mesleki gelişimlerine katkı sunacağı düşünülmektedir.