Okuma Ve Yazma Eğitimi: Tek Başıma Öğrenemem Ki!
ISBN: 9786053645832 2013 1. Baskı Classroom Kasım Yıldırım, Wendy C.Kasten Pegem Akademi Yayıncılık

Araştırmalar, toplumların bireylerden neler beklediğini tüm gerçekleriyle ortaya koymaktadır. Birçok şeyi bilen ve bunları en iyi şekilde gerçekleştirebilen insan portresi, günümüz dünya düzenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının özelliklerini doğru bir şekilde tanımlamaktadır diyebiliriz. Bu özelliklere sahip bireylerin yetiştirilebilmesindeki en önemli değişkenlerden biri olarak da aile gösterilmektedir. özellikle, ailenin çocuğun okuryazarlık becerilerinin gelişimindeki önemli rolü bu açıdan önem arz etmektedir. çünkü aile, çocuğun gelişiminzdeki en etkili ve en ekonomik sistem olarak ifade edilmektedir. Buradan hareketle bu kitap, erken yaşlardan itibaren çocukların okuryazarlık becerilerinin gelişimlerine ailelerin nasıl bilinçli destek sağlayacakları konusunda onlara yol gösterici bilgiler sağlamaktadır.