Eğitim Felsefesi
ISBN: 9786257228015 2021 2. Baskı Educational Sciences Mustafa Cihan, Serdar Saygılı, Kemal Bakır, Zafer Yılmaz, Dilek Başerer, Safiye Kesgin, Esra Yıldız Turan, Bahtinur Möngü, Ahmet Kesgin, Murat Bahadır, Müslim Akdemir, Haluk Erdem, Zübeyir Saltuklu, Hüseyin Aydoğdu Editör : Mustafa Cihan - Zafer Yılmaz
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim felsefesi, felsefi bir yaklaşımla eğitim sürecini bütün yönleri ile anlamaya çalışan bir felsefe disiplinidir. Eğitim felsefesi bir bilgiler yığını değil, eğitim konusunda ortaya konulanların değerlendirilmesi ve sorgulanmasıdır. Eğitim felsefesi, eğitimin ne olduğunu, kimlere nasıl bir eğitim verileceğini, nelerin öğretileceğini, hangi yöntemlerin kullanılacağını tartışan, eğitime ilişkin kavramları sorgulayıp, çözümleyen bir disiplindir. Eğitimin felsefi bir bakışla ele alınması ona geniş ufuklar kazandırmıştır. Eğitimi farklı yönleriyle ele alan, sorgulayan, tartışan eğitim felsefesi, günümüzde olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacaktır. Bu kitapta, eğitim felsefesinin ne olduğu ve temel sorunları; felsefe ve eğitim ilişkisi; temel felsefi akımlar ve bunların eğitime yansımaları; eğitim felsefesi akımları; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; eleştirel pedagoji; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri ve bazı Türk düşünürlerinin eğitime ilişkin görüşleri incelenmiştir.