Eğitimde Program Geliştirme Ve Değerlendirme
ISBN: 9786052410509 2020 2. Baskı. Baskı Education Mehmet Gültekin, İlke Evin Gencel, Bahadır Erişti, Mustafa Akdağ, Adnan Küçükoğlu, Adnan Taşgın, Ahmet Çoban, İsa Korkmaz, Abdullah Adıgüzel, Behçet Oral, Birsen Bağçeci, Tuğba Yanpar Yelken, Taha Yazar, Gamze Yavuz Konokman, Murat Tuncer, Burhan Akpınar, Şenay Yapıcı, Mustafa Cinoğlu, Mustafa Polat, Ramazan Sağ, Meral Güven, Bülent Alan, Ömer Şimşek, Ahmet Kaya, M. Oğuz Kutlu, Şadiye Korkmaz, Sedef Süer, Cevdet Epçaçan, Ata Pesen Editör : Behçet Oral - Taha Yazar
Pegem Akademi Yayıncılık

Bilim dünyasında sürekli olarak gelişmeler ve değişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler ve değişmeler sonucunda meydana gelen yenilikler doğrultusunda eğitim programlarının sürekli güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim programlarının bilgi beceri ve yeterlikleri bilim dünyasında meydana gelen yeniliklere uygun olarak bireylere kazandırabilmesi, önemli ölçüde eğitim programlarının bilimsel olarak geliştirilmesi ile mümkündür. Geliştirilen programların uygulamada ne düzeyde etkili olduğunun belirlenebilmesi için de eğitim programlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme adlı bu kitap alanında uzman olan geniş bir yazar kadrosuyla, öğretmen yetiştirme sürecinde başta öğretmen adayları ve öğretmenler olmak üzere; lisansüstü eğitim öğrencileri ve eğitim araştırmacıları için temel bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Yetişmemizde emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür etmeyi borç biliriz… Bu kitabın eğitim bilimleri alanyazınına ve öğretmen yetiştirme programlarına katkı sunması dileğiyle.…