Sosyal Bilgiler Eğitiminde Dijital Öğretim Teknolojileri
ISBN: 9786051707419 2022 Education İbrahim Sarı, Bülent Aksoy, Derya Başer, Ayşegül Pehlivan Yılmaz, Hafize Er Türküresin, Sercan Bursa, Funda Erdoğdu, Tuğba Kamalı Arslantaş, Genç Osman İlhan, Muhammed Şakar, Turgay Alakurt, Veysi Aktaş Editör : Hafize ER TÜRKÜRESİN
Anı Yayıncılık

"Teknolojin hızla geliştiği günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim ortamlarında da teknoloji kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle son birkaç yılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle yüz-yüze eğitim ortamlarında gerçekleştirilen dersler yerini dijital kanallarla çevrimiçi ortamlarda yürütülen derslere bırakmıştır. Yaşanan bu durum dijital araçları etkili kullanabilen ve derslerine entegre edebilen öğretmenlere olan ihtiyacı daha çok gün yüzüne çıkarmıştır. Günümüzde değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitim ve teknolojinin bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bireyleri iyi birer vatandaş olarak yetiştirmeyi ve hayata hazırlamayı amaçlayan sosyal bilgiler dersi toplumların gelişimine öncülük eden derslerden biridir. Bu sebeple 21. yüzyılın gerekliliklerini karşılayabilen ideal insan tipini yetiştirebilecek yenilikçi düşünen, yenilikçi eğitim uygulamalarını derslerinde kullanabilen sosyal bilgiler öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda teknoloji çağı olarak görülen günümüz koşullarında eğitim ortamlarında kullanılabilecek teknolojik araç ve uygulamaları bilen ve bunları derslerinde etkili biçimde kullanabilen sosyal bilgiler öğretmenlerinin yetiştirilmesi eğitimde niteliğin artırılması için önemli görülmektedir. Elinizdeki bu kitapta sosyal bilgiler dersi başta olmak üzere çeşitli derslerde kullanılabilecek güncel dijital öğretim teknolojilerine yer verilmektedir. Kitabın öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmenler, öğrenciler ve eğitimle uğraşan diğer tüm paydaşlar açısından faydalı olması ve alana katkı sağlaması amaçlanmaktadır."