Eğitim Yönetiminde Araştırma
ISBN: 9786052415054 2018 1. Baskı Education Murat Özdemir, Celal Teyyar Uğurlu, Soner Polat, Servet Atik, Yaşar Kondakçı, Kadir Beycioğlu, Serkan Koşar, Ali Çağatay Kılınç, Deniz Örücü, İdris Şahin, Niyazi Özer, Şefika Mertkan, Sedat Gümüş, Nihan Demirkasımoğlu, Didem Koşar, Mehmet Sincar, Ali Kış, Fatma Kesik, Merve Zayim Kurtay, Hatice Bayraklı, Asiye Toker Gökçe, Barış Uslu, Evren Şumuer, Zehra Keser Özmantar, Nurettin Beltekin, Özgür Önen, Ferhat Çıkrıkcı, Mahmut Polatcan, Muhamet Cevat Yıldırım, Muhammed Turhan, Tuncay Yavuz Özdemir, Mehmet Şükrü Bellibaş Editör : Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Yaşar Kondakçı
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim Yönetiminde Araştırma başlıklı bu kitap, araştırmacılar için alana özgü bir araştırma perspektifi sunmaya çalışmasıyla ve daha çok uygulamaya dönük yüzüyle araştırma süreçlerine katkı sağlayacaktır. Özellikle ele alınan örnek olayların eğitim yönetimi ile ilgili olması, her bir konu için eğitim yönetimi alanı araştırmacılarına ayrıca öneri ve tartışmalar sunulması vb. detaylar bu kitabın ayırt edici yanıdır. Çünkü kitabın oluşturulması evresinde her bir bölüm yazarı ilgili bölümü eğitim yöntemi alanı ile ilişkilendirip, alandan örnekler ve kavramlarla açıklama yapmak için özel bir gayret sarf etmiştir. Ancak kitabın sadece eğitim yönetimi değil, sosyal bilimlerde ve eğitimin bütün alt alanlarında araştırma yapan ya da yapacak olan genç araştırmacılar için açıklayıcı bir kaynak olması da umulmaktadır. Yazarlar araştırmalara dair detayları, dikkat edilecek yanlarını ve izlenecek yolları sosyal bilimler araştırmaları genelinde ele alırken; eğitim yönetimi araştırmalarını, özellikle eğitim örgütünün örgütsel yapısını ve bu yapı içindeki dinamiklerini anlamaya çabalayan bir alt alanı yansıtacak biçimde bölüm yazılarına işlemişlerdir. Bu nedenle bu kitap, araştırma yöntemlerinde tamamen yönetim bilim araştırmalarının ve eğitim araştırmalarının genel çerçevesinden beslenen “Eğitim Yönetimi” araştırmalarına, özellikle eğitim örgütünü akılda tutarak yeniden yaklaşmayı da hedeflemektedir. Kitap, özellikle yüksek lisans ve doktoralarını sürdüren araştırmacılara rehberlik edebilmeyi hedeflemektedir.