Deneysel Genel Botanik
ISBN: 9786055829957 2010 Botanical Hayrettin Ocakverdi, Yelda Güzel, Erdinç Oğur Palme Yayınevi

Bu kitabın hazırlanmasında başlıca amaç, teorik ve uygulamalı genel botanik derslerine, görsel açıdan zengin, alternatif deneyler ve materyallerle zenginleştirilmiş bir kaynak sunmaktır. Kitap, detaylı konu anlatımlarının yanı sıra laboratuar derslerinde kolaylıkla uygulanabilecek deneyler de içermektedir. Deneylerde mümkün olduğunca temini kolay materyallerden yararlanılmış ayrıca her deney için alternatif materyaller de önerilmiştir. Kitapta kullanılan bütün fotoğraflar orijinal olup mümkün olduğunca detaylı ve açıklayıcı olmalarına gayret edilmiştir.