Deneysel Bitki Anatomisi ve Morfolojisine Giriş
ISBN: 9786055829155 2009 Botanical Hayrettin Ocakverdi, Yelda Güzel Palme Yayınevi

Bu kitabın hazırlanmasındaki asıl amaç, teorik ve uygulamalı Bitki Anatomisi ve Morfolojisi derslerinde kullanılacak, görsel materyal açısından zengin ve anlaşılır bir kaynak sunmaktır. O nedenle bütün konular, orijinal, renkli ve detaylı resimlerle açıklanmıştır. Metin içinde izah edilen konular, mümkün olduğunca şekiller üzerinde de izah edilmiştir. Kitabın teorik derslerde olduğu kadar laboratuvar derslerinde de kullanılabilmesi için tüm konuları müteakip, konunun ardından o konuyla ilgili deneylere de yer verilmiştir. Hem tüm deneyde kullanılacak alternatif materyaller belirtilmiş hem de materyallerin temini konusunda önerilerde bulunulmuştur. Kitabın hazırlanmasında da kullanılacak materyaller temin edildikten sonra hemen tümünden kesitler alınarak preparattaki dayanıklılığı fazla olanlar tercih edilmiştir.