Eğitim Sosyolojisi
ISBN: 9786052415498 2020 2. Baskı Education Management Ali Esgin, Necati Cemaloğlu, Murat Kaymak, Taner Tatar, Beyhan Zabun, Türkan Erdoğan, Hüseyin Canbay Tatar, Nimet Altıntaş, Ali Duman Editör : M.çağatay Özdemir, A.selcen Arslangiray
Pegem Akademi Yayıncılık

"Toplumsallaşma, insanın biyolojik bir varlık iken aynı zamanda toplumsal bir varlık olmasından dolayı, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline gelmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla çocukluk çağı ile başlayan, ergenlik ve gençlik dönemi ile devam eden toplumsallaşma, bireyin topluma uyum sürecidir. Bu süreçte toplum, bireye inançları, tutumları ve değerleri öğretir. Genel olarak toplumsallaşma tanımlarında ortak olarak, bireyin içerisinde yaşadığı toplumun uygun olarak kabul ettiği kuralları ve yaşayış biçimlerini benimsemesi hususu öne sürülmekte ve vurgulanmaktadır. Bireyin gelişmesini ifade eden bu süreç, hayat boyu devam etmekte olup, bu aynı zamanda bireyin statüleriyle farklı rollerinin nasıl uyuştuğunu öğreten bir süreçtir. Bu açıdan toplumsallaşma, bireyin herhangi bir grup faaliyetine katılmasında kendinden beklenen, uygun rol ve ilgili normlardan haberdar olmasıdır.”