Bi̇li̇nci̇ Özgürleşti̇ren Mutlak Bi̇lgi̇: Daha Yüksek Gerçekli̇klere Dai̇r  Bi̇r Açıklama
ISBN: 9786053442608 2015 Self-Improvement Roy Eugene Davis Çevirmen : Çevi̇ri̇ Edi̇törü : M. Göktuğ Uslubaş Gazi Kitabevi

Varlığımızın derinliklerinde keşfimizi bekleyen engin dinginlik, hepimiz için ulaşılabilirdir. Şimdi, burada varoluşumuzun nedenini keşfetmek hepimizin en doğal hakkı ve kaderidir. İhtiyacımız olan; çoktan belirlenmiş olan bu kaderle idrakli uyumumuzu sağlayacak olan istek, kararlılık, doğru bilgi ve uygulamadır.