Bilimsel Yöntem Ve Araştırma Teknikleri: Ders Notları
ISBN: 9786053443506 2016 Education İbrahim Arslanoğlu Gazi Kitabevi

Bu kitap her düzeydeki öğrenciye asgari araştırma bilgi ve becerisini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödev ve tezlerini hazırlamalarına rehberlik edebilir.Özenle hazırlanmış ve başarı ile sunulmuş örnek tez projelerine yer verilmiştir. Ayrıca yapılan ödev ve araştırmaların, yazılı metin haline nasıl getirileceği de kısa ve öz olarak açıklanmıştır.