Alman Tarihçi Okulu: Klasik Okula Tepkileri
ISBN: 9786053442394 2015 Economy Hülya Derya Gazi Kitabevi

Tarihçi Okul kavramı, 19. yüzyılın ortasında ortaya çıkmış bir araştırma yönüdür. Özellikle klasik öğretiye karşı eleştirileriyle ön plana çıktılar ve modern kurumsal iktisadın öncüleri olarak gösterildiler. Etki alanı daha çok Almanca konuşulan alanda görüldü. Tarihçi okul, sanayileşme sürecinde geniş halk kitlelerinin yoksullaşması gibi sosyal sorunlarla, yani özellikle pratik problemlerle ilgilenmiş temsilcileri pratik bilimlerle uğraşacak güncel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.