Yönetim Ve Etik 
ISBN: 9786257530866 2021 Sosyal Bilimler Editör : Dr. Öğr. Üyesi Perihan Gözüm
Gazi Kitabevi

Bu çalışmada, Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Etik, Yönetim Etiğinin Davranışsal Temelleri, Kamu Yönetimi Etiği Sisteminin Kurumsallaşma Süreci: ABD Üzerinden Bir Değerlendirme, Yapısal ve Fonsiyonel Açıdan Türkiye Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik, Kamu Personelinin Denetlenmesinde Etik Kurallarının Etkisi, Örgütsel Etik Bağlamında Psikolojik Güvenlik Kavramı ve Etik Liderlik, Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına Yönelik Kanun Teklifleri Bağlamında Türkiye‘de Siyasi Etik, Türk Siyasetnamelerinde Etik ve Etik Yönetimi, Etiğin Muhasebe Mesleği Açısından Önemi olarak bölüm başlıkları ile konular incelenmiştir. Bölüm içeriğindeki tüm bilgilerin toplumsal etkileri bağlamında akademisyenlere, bilim insanlarına, öğrencilere, kendi alanları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm insanlara bilginin yanında etik bağlamında farklı bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.