Yeşil Siyaset Toplu Yazılar 2021
ISBN: 9786258309676 2023 Yeşil Politika Kolektif Editör : Berkay Erkan
Yeni İnsan Yayınevi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin krize dönüştüğü günümüzde, kapitalizmin yaşadığı küresel bunalımın etkileri ile bütün dünyada çözüm bekleyen önemli sosyal ve ekonomik sorunlar var. Yeni paylaşım hevesleri ile yapılan jeopolitik hesapların içinde iklim krizine bağlı gelecek planlarının olduğuna da hiç şüphe yok. Bu koşullar içinde geleneksel sağ ya da sol siyasi akımlar, problemlerin çözümünde yetersiz kalıyor; değişen dünya koşullarına cevap veremiyorlar. Tek kutuplu dünyada emperyal güç çekişmeleri ve yeni hesapların yarattığı sarsıntılar, sadece iklim kriziyle mücadeleyi olumsuz etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal sorunların çözümünde mevcut siyasi akımları da daha dar bir alana sıkıştırıyor. Diğer yandan koşulların korkuya ittiği ve umut arayan insanların popülist, tepkisel söylemlerin etkisi ile otoriteye yönelmeleri bir tehlike olarak büyüyor. Kısaca dünyada ekonomik krizin ağırlığı altında büyüyen siyasi bir krizin belirtileri de artıyor, hatta yavaş yavaş savaş rüzgârları dünyayı sarmaya başlıyor. Tam bu noktada, özellikle Avrupa başta olmak üzere yeşil siyasetin bir umut olarak yükselmeye başlaması bir tesadüf değil. Görüş ve düşünceleri ile toplumsal, ekonomik ve ekolojik sorunların çözümü için yeniden umut doğuruyor. Ancak değişim yaratacak güçte bir siyasi hareketin başarı ve gelişmesi düşüncelerinin toplumda benimsenmesine bağlı elbette. Fakat bunu sağlayabilmesi için başta düşünsel kaynaklarının ve üretkenliğinin buna yeterli düzeyde olması, görüşlerinin karşıtları ile olan ideolojik mücadeleyi kazandıracak güçte olması gerekir. Bu bağlamda ülkemizde de yeşil siyaseti besleyecek bir birikim sağlanmasının büyük önemi var. Hâlen dijital ortamda yayımlanan “Yeşil Siyaset Dergisi” bu yolda üçüncü yılına girdi. Şimdi o ünlü masal söylemindeki gibi: “Az gittik uz gittik” bir de arkamıza bakıp aldığımız yola bakmak istedik; bir arpa boyu mu yoksa daha mı çok. Böylece Yeşil Siyaset dergisinin, 2021’de yayımlanan makalelerini bir araya getiren bu kitap ortaya çıktı. Bir ilk adım olan bu kitap ve devamını getirerek ülkemizde yeşil hareketin hafızası için bir eksikliğin doldurulmasına önemli katkı sağlayacaktır. Gerisi bu hareketin hafızasında alacağı bu yer ile okurların takdirine kalmış.