Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler
ISBN: 9786258309768 2023 Yeşil Politika Kolektif Editör : Aytül Ayşe Cengiz-Banu Uçkan Hekimler

Yeni İnsan Yayınevi

Günümüzde bir yandan yeni çalışma ilişkileri ve biçimleri ortaya çıkarken diğer taraftan emek giderek kırılganlaşmakta, güvencesizleşmekte ve parçalanmaktadır. Bu sistem içinde emeği insan sermayesi-kaynak olarak gören “modern/güncel(!)” söylemler, farklılık derken eşbiçimliliği, kalite derken denetimi, bağlılık derken bağımlılığı, eşitlik derken bireyciliği düşünce yollarımıza ekmektedir. Bu tür söylemlerin üretilmesinde bilimsel dünyanın nerede ve nasıl konumlanmış olduğu da önemlidir. Dayanışma ve kolektif bilince duyulan ihtiyacın giderek arttığı böylesi bir dönemde, endüstri ilişkileri ve endüstri psikolojisinin kesiştiği bir alanda yazılan bu kitapta emeğe dair güncel sorunlar klasik ön kabullerden uzaklaşılarak, eleştirel olarak ele alınmakta ve tartışmaya açılmaktadır. KİTABIN BÖLÜMLERİ VE YAZARLARI
CANIM BABAM, KIYMETLİ HOCAM - Prof. Dr. H. Zümrüt Güven Tonus
DEDEM PROF. DR. ERCAN GÜVEN - A. Can Tonus
ERCAN HOCAM - Prof. Dr. Ufuk Aydın
ERCAN GÜVEN HOCA - Prof. Dr. Nüvit Gerek
HOCAM PROF. DR. ERCAN GÜVEN - Prof. Dr. Naci Gündoğan
SİNEMADA TAYLORİZMİN İZİNİ SÜRMEK: METROPOLİS (1927) FİLMİ VE ZİHİN/KOL EMEĞİ AYRIMINA İLİŞKİN BİR OKUMA DENEMESİ -Akansel Yalçınkaya
TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YOKSULLUĞUNUN YANSIMASI: ÇALIŞAN MADDİ YOKSUNLUĞU - Kerem Berkman
MEŞRU GÖRÜLEN YASA DIŞI ÇALIŞMALAR - Murat Özveri
İSTİHDAM STATÜLERİNİN “GRİ ALANINDA” GÜVENCESİZLEŞME: TÜRKİYE’DE ESNAF KURYE MODELİ - Erkan Kıdak
DERİN GÜVENCESİZLİK KISKACINDA TÜRKİYE’DE EV İŞÇİLERİ - Ceyhun Güler
TÜRKİYE’DE ÜCRETSİZ AİLE ÇALIŞANLARININ (KATKIDA BULUNAN AİLE ÇALIŞANLARI) İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKADAN DIŞLANMASI - Recep Kapar
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ PANDEMİDE TOPLU OLARAK KULLANILMASI VE SENDİKAL EYLEM: BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI ÖRNEĞİ - Denizcan Kutlu
6356 SAYILI YASANIN 10. YILINDA TÜRKİYE’DE SENDİKAL İSTATİSTİKLER (2013-2022): KAMU İŞÇİSİNİN GERİ DÖNÜŞÜ VE ASİMETRİK SENDİKALAŞMA -Aziz Çelik, Feyza Turgay
İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ - Ufuk Aydın, Melis Kutlu
ÜTOPİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE’DE İŞÇİLERİN İŞYERİ SEVİYESİNDE YÖNETİME KATILIM HAKKI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER VE BİR MODEL ÖNERİSİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ - Alpay Hekimler
İŞGÜCÜ PİYASASINDA HİYERARŞİ VE AYRIMCILIK - Çağla Ünlütürk Ulutaş
MADDİ OLMAYAN EMEK, DUYGULANIMSAL EMEK VE PREKARYA BAĞLAMINDA KADIN EMEĞİ - Temmuz Gönç Şavran
ROBOT EMEĞİ VE İNSAN-DOĞA-TEKNOLOJİ İLİŞKİSİNDE ROBOT EMEĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM - Mustafa Özbilgin, Cihat Erbil
EMEK VE EKOLOJİ: YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR VE ÖNERİLER - Cihat Erbil, Janset Özen-Aytemur