Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları Ve Uygulama Örnekleri
ISBN: 9786053646402 2020 4. Baskı Eğitim Gülay Ekici, Hakan Kurt, Pınar Fettahlıoğlu, Sinan Erten, Bilal Duman, Ahmet Gökmen, Kıymet Selvi, Oğuz Gürbüztürk, Meral Güven, Yasemin Gödek, Ersin Karademir, Eriman Topbaş, Sevilay Atmaca, Osman Çimen, Zeynep Akın Demircan, Senar Alkın Şahin, Nihal Tunca, Haluk Ünsal, Demet Sever, Sami Acar, Tamer Kutluca Editör : Gülay Ekici - Meral Güven
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğrenme-öğretme sürecine yönelik olarak her gün farklı yaklaşımlar hazırlanmaktadır. Bu çalışma, öğrenme-öğretme sürecine yönellik en son hazırlanan yeni yaklaşımları dikkate alarak hazırlanmıştır. Bu yaklaşımlar Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri kitabı içerisinde toplam 17 bölüm olarak sunulmuştuır. Kitabın ilk bölümünde felsefe ve eğitim arasındaki ilişkisi vurgulandıktan sonra özellikle her yaklaşım sonunda uygulama örnekleri verilerek yaklaşımın uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliği ssomutlaştırılmaya çalışılmıştır. Yeni Öğrenem-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri kitabının eğitim dünyasında gerek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere gerek lisansüstü öğrenim gören öğrencilere gerekse alanda çalışan öğretmenlere ve akademisyenlere kaynak olacağını umut ediyoruz. Çalışma ilerleyen süreçte yenilikleri kapsayacak şekilde düzenlemelerle siz değerli okuyucuların kullanımına sunulacaktır.