Vasi Tayininde Yargılama Usülü
ISBN: 9789753536820 2021 Hukuk Şükran Akgün Der Yayınları

Vasi tayini konusu, Türkiye'de sayısal olarak davalar içinde dördüncü sırada yer almaktadır. Konu medeni hukuk açısından incelenmekle birlikte usul hukuku açısından ilk yazın olma özelliğine sahiptir.  Eserde, Avrupa Birliği ülkelerinde mevzuat değişikliğine uğrayan vesayet müessesesinin, Türk Hukuku açısından, yasal düzenleme,uygulama ve ihtiyaçlar açısından incelemesi yapılmıştır. Konu itibariyle çalışma uygulama ve doktrin açısından hukuk bilimleri alanında araştırmacılar, uygulayıcılar ve öğrenciler için orjinal başvuru niteliğine sahiptir.