Türk İş Hukuku - Iı Toplu İş İlişkileri Hukuku
ISBN: 9786258413526 2022 Hukuk Prof. Dr. Kadir Arıcı Gazi Kitabevi

Toplu iş ilişkileri hukuku, iş hukukunun ferdi ilişkilerinin gelişmesi sürecinde ortaya çıkan önemli bir alanını teşkil eder. İş hukukunun bu alanında çalışanların (işçiler ve me-mur ve kamu görevlilerinin) ve işverenlerin örgütlenme (sendikal) hakları ve bu hakların kullanılmasına ilişkin hukuki ilişkiler yer alır. Bu anlamda sendikal haklar, toplu sözleşme ve toplu iş sözleşmesi hakları, grev hakkı ve lokavt ile ilgili hukuk toplu iş hukukunun temel konuları arasında yer alır.