Uluslararası Coğrafya Birliği’nin Perspektifinden Coğrafya Eğitimi
ISBN: 9786257228398 2020 1. Baskı Eğitim Bahaddin Şahin Pegem Akademi Yayıncılık

Dr. Bahaddin Şahin tarafından kaleme alınan Uluslararası Coğrafya Birliği’nin Perspektifinden Coğrafya Eğitim adlı bu çalışma, alanında birden fazla soruya cevap verecek ve bir boşluğu dolduracak nitelikte bir eserdir. Bu çalısmanın bu yönde bir eğilim sağlayacağı ümidiyle Dr. Şahin’e teşekkür ederim. Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL, Uluslararası Coğrafya Birliği Başkan Yardımcısı Hasletimiz kitabın Türkçe ve İngilizce yayımlanmasından yanadır. Ancak sadece Türkçe yayımlanması bile, birçok coğrafi problemin çözümüne ülkemizde katkı sağlayacaktır. Dr. Bahaddin ŞAHİN’i bu başarılı kitap çalışmasında dolayı kutluyorum. Türkiye’de Coğrafya Eğitimi konusundaki çalışmalarını geliştirmesini ve bu konuda yeni eserler üretmesini kendisinden rica ediyorum. Geniş kitlelerin kitabı okuması ve faydalanması dileklerimle… Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı