Genel Sosyoloji: Ders Notları
ISBN: 9786053442523 2015 Eğitim İbrahim Arslanoğlu Gazi Kitabevi

Sosyoloji, pozitif nitelik taşıyan, fakat pozitif olmayan bir bilimdir. Bu bağlamda küreselleşme ile birlikte bunun ne anlama geldiği ve boyutları henüz açık seçik bir şekilde otraya konulamamıştır.