Türkiye Muhasebe Standartları: Tüm Standartlara İlişkin Kapsamlı Açıklamalar, Uygulamalı Örnekler Ve Güncel Yaklaşımlar(2022 Tms Tam Seti)
ISBN: 9786253651008 2022 İşletme Editör : Yusuf Cahit Çukacı, İlyas Yılmaz - Dr. Murat Katı, Zeliha Koca
Gazi Kitabevi

Küreselleşmenin finansal piyasalara etkileri, çok uluslu işletme sayılarındaki artış ve uluslararası para hareketliliğinin artması gibi sebepler doğrultusunda yerel muhasebe uygulamalarının yetersiz kalması ile birlikte para ve sermaye piyasalarının dünya çapında entegrasyonunu sağlamak amacıyla bazı gereklilikleri beraberinde getirmiştir. Bu gerekliliklerin başında ise uluslararası ticaret ve finansal raporlamada ortak bir raporlama dili oluşturmak amacıyla Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS) gelmektedir.