İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetim
ISBN: 9789758396191 2019 İşletme Hasan Abdioğlu Gazi Kitabevi

İç denetim, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve ona değer katmak amacını güden, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olup, geleceğe dönük yaklaşımları ile işletmelerin yönetim kültürü ve anlayışını şekillendirmektedir. Bu çalışma ile işletmelerde kurumsal yönetim anlayışı kapsamında iç denetimin rolü ve bu anlayışa etki eden iç denetim uygulamalarının, ilgili olduğu unsurlar, yapılan teorik açıklamalarla birlikte, BİST-100 endekste gerçekleştirilen uygulamalı bir araştırma çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmış. Kitap konusu ile ilgili bugüne dair güncel gelişme ve düzenlemeler kitaba ilave edilerek çalışma son güncel halini almış. Kitabın birinci bölümünde kurumsal yönetim anlayışı ve gelişim süreci ile ilgili bilgilere yer verilmiş, ikinci bölümde ise kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda yapılan düzenlemeler açıklanmış. Üçüncü bölümde kurumsal yönetim anlayışının karşılaştırmalı hukuk sistemi içerisindeki yeri ve Türk hukuk sistemi, dördüncü bölümde ise kurumsal yönetim anlayışı kapsamında iç denetim ve beşinci bölümde BİST-100 endeksine kayıtlı şirketlerde kurumsal yönetim anlayışı kapsamında iç denetimin rolünü belirlemeye yönelik bir araştırmaya ve sonuçlarına yer verilmiş.