Türkiye'de Ulusal Güvenlik Ve Savunma Sanayii - Kuram - Tarih - Analiz
ISBN: 9786258494129 2021 Sosyal Bilimler Rahmi Erkut Erdinçler Gazi Kitabevi

Savunma sanayii alanına artan ilgi çeşitli akademik çevrelerin de ilgisine mazhar olmuştur. Özellikle güvenlik alanını kendine vazife edinmiş uluslararası ilişkiler disiplini özelinde her konuda uzman araştırmacılar(?), yakın zamanda savunma sanayii alanına da el atmış görünmektedir. Özü itibari ile kamu yönetimi çatısı altında olan, son on yıllarda yüksek kamu idaresi denetiminde kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendiği savunma sanayii sektörü, öncelikle kamu yönetimi disiplinin çalışma konusudur. Ancak kamu yönetimi disiplini içinde bu alana yönelik çalışmaların azlığı (ve yetersizlikleri) bu kitabın ortaya çıkış nedenlerinin başında gelmektedir.