Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
ISBN: 9786051705422 2021 Sosyal Bilimler Ahmet Benzer, Üzeyir Süğümlü, Başak Karakoç Öztürk , Birsel Aybek , Esra Nur Tiryaki , Hasan Basri Kansızoğlu , Hasan Hüseyin Mutlu , Hatice Çiğdem Yıldırım , Mehmet Ali Bahar , Merve Müldür , Nil Didem Şimşek , Sedat Karagül , Serkan Aslan , Süleyman Erkam Sulak , Tuncay Türkben Anı Yayıncılık

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler öğretim programlarında değişiklik yapmaktadır. Bu değişikliğin temel nedeni bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere ayak uydurabilecek hatta yön verecek bireyler yetiştirmektir. Bunun içindir ki öğretim programları çağdaş yaklaşımları dikkate alarak düzenlenmektedir. Türkiye'de de 2005 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretim programlarında çeşitli değişiklikler yapılmış ve çağdaş yaklaşımlara yer verilmiştir. Çağın gereklerine uygun bireylerin yetiştirilmesi için bireyi merkeze alan öğrenme-öğretme yaklaşımlarının göz önünde bulundurulması son derece önemlidir. Bu nedenle bu kitapta Türkçe öğretiminde işe koşulabilecek çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarına ve modellerine yer verilmiştir. Böylece bireysel farklılıklara yer veren, öğrencinin öğrenme sürecinin merkezinde olmasını sağlayan ve daha etkili bir Türkçe öğretimi sağlanabileceği düşünülmüştür.