Türkiye'de Çok Yıllı Bütçeleme
ISBN: 9786257911139 2020 Maliye Hayrettin Tüleykan Gazi Kitabevi

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde devletin ekonomi-deki yeri ve gelişimine paralel ortaya çıkan bütçe sistemleri anlatıldıktan sonra Orta Vadeli Harcama Sistemi çerçevesinde Çok Yıllı Bütçelemenin teorisi ve dünya uygulamaları anlatılmış. İkinci bölümde devlette reform çalışmaları kapsamında Türk bütçe reformunun nedenleri, 1050 sayılı kanunun aksayan yönleri ve 5018 sayılı kanunun bütçeleme sistemimize getirdikleri değerlendirilmiş. Üçüncü bölümde Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile gündemimize giren Orta Vadeli Harcama Sistemine geçiş için hazırlık çalışmaları ve Çok Yıllı Bütçe süreci anlatılmış. Türkiye uygulaması çok yıllı bütçe sürecinde bütçe büyüklüklerinin gelişimi ve orta vadeli mali planlar ve gerçekleşmeleri çerçevesinde incelenmiş.