Türkiye'de Belediyelerin Spor Hizmetleri İçin Örnek Yönetim Modeli
ISBN: 9786257315128 2020 Spor Dr. Ömer Sivrikaya Editör : Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter
Gazi Kitabevi

Çalışmanın amacı, Düzce örneğinde yapacağımız bu çalışmayla, belediyelerimizin spor hizmetleri yönetimi yapılanmasına ve bu alanda yapacakları çalışmalara ışık tutmasını sağlamaktır.