Kronik Hastalıklar Ve Egzersiz
ISBN: 9786257045834 2020 Spor Editör : Vedat Çınar
Gazi Kitabevi

Kronik hastalıklar; hastalığın derecesini azaltmak ve öz bakımında kişinin işlevini ve sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için periyodik izlem ve destek bakım gerektiren durumlardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüm yaş gruplarında artış gösteren inaktif yaşam tarzı bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) sıklığını artırmakta ve dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri arasında 4. sırada gösterilmektedir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında egzersiz reçetesi olarak; bi-reyin yaşı, kronik hastalık durumu ve eşlik eden hastalıklar göz önüne alınarak, bireyin sevdiği bir egzersiz tipini amaca uygun olarak belirli bir sıklık, şiddet ve sürede yapması önerilmektedir. Biz spor bilimcilerin Temel amacı; toplum sağlığına katkıda bulunmak ve sportif performasın geliştirilmesine yönelik yeni bulgu ve çalışma sonuçlarıyla desteklenmesidir. Sağlıkta biz spor bilimcilerin önemli bir çalışma alanıdır bu yüzden hep "Egzersiz bir ilaçtır " şeklinde bilinç yaratarak toplum sağlığına katkı sunacağı düşünülmüş.