Sporda Hizmet Kalitesi ile Ağızdan Ağıza ve Viral Pazarlama Etkileşimi
ISBN: 9786258443011 2021 Spor Dr. Ahmet Yavuz Karafil Editör : Prof. Dr. Kadir Pepe
Gazi Kitabevi

İnsanların ihtiyaçları üzerinde birçok unsur etki alanına sahip olmakla birlikte bu ihtiyaçların öncelik sırasının belirlenmesi ve yönlendirilmesi insanın içinde yaşadığı çevresi tarafından etkilenmektedir. Sağlığın ve yaşam kalitesinin önemli göstergelerinden biri olan sporun üretilmesi sürecinde hedef kitlenin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekmektedir.