Spor Yöneti̇mi̇: Ders Ki̇tabı
ISBN: 9786053443391 2016 Spor Hakan Sunay Gazi Kitabevi

Yönetimin bilimselleştiği ve yöneticiliğin profesyonelleştiği çağımızda ticari işletmelerin, sosyal hizmetlerin, vakıf, derneklerin ve spor kulüplerinin yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. Spor ortam ve etkinlikleri yönetimin bilimselleşmesinden payını almaya başlamıştır.