Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi
ISBN: 9786053643241 2019 5. Baskı Eğitim Yönetimi Servet Özdemir, Ferudun Sezgin, Necati Cemaloğlu, Burhanettin Dönmez, Adnan Boyacı, Serkan Koşar, Zeki Öğdem, Temel Çalık, Ali Çağatay Kılıç, Esmahan Ağaoğlu, Emel Tüzel, Türker Kurt Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitimin temel amacı bireylerin mutluluk, özerklik ve bağımsız iş yapabilme kapasitesini geliştirmektir. Okul sistemimiz, bürokratik yönetim ve onun uzantısı olarak görülen "testokrasiye" teslim olmuş görünüyor. Tüm sistem işe yaramayacak bilgilerinin ne kadarının hatırlandığını ölçmeye çalışarak bunu başarı olarak takdim ediyor. Tek amaç bu olunca sistem tüm gücünü sınavlardaki başarıya odaklıyor. Eğitimin öznesinin "insan" olduğu unutulmuş görünüyor. Okulun varlık nedenini öğrencilerin mutluluğu olarak gören bu kitabın temel amacı, okuldaki yönetim süreçlerini ve işleyişini, öğretmen adaylarına yapı ve davranış olarak tanıtmaktır. öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce içinde bulunacakları okulu tanımaları onların mesleğe daha hazırlıklı olmalarına katkı sağlayacaktır. Kitapta okul yöneticileri için de yönettikleri sistemi daha etkili kılabilmek açısından ipuçları mevcuttur. Kitap, alanı tanımak ve bu alanda çalışmak isteyenler açısından başlangıç niteliği taşımaktadır.