Türk Eği̇ti̇m Si̇stemi̇ Ve Kültürü Üzeri̇ne Düşünceler
ISBN: 9786053442585 2015 Eğitim İbrahim Arslanoğlu Gazi Kitabevi

Bir ülkenin gelişmesinde hammadde, sermaye, girişlim ve nitelikli insan gücü gibi dört temel faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi kaliteli insan gücü olup sadece eğitimle yetiştirilebilir.