Ticaret Hukunda Güncel Konular
ISBN: 9786253650070 2022 Ticaret Hukuku Zekeriya Akın Gazi Kitabevi

Ticari işletmedeki faaliyetler genel olarak gerçek ya da tüzel kişi tacirler tarafından yerine getirilir. Ancak özellikle geniş bir faaliyet alanı ve iş hacmine sahip olan işletmeler de tacirler birtakım kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Ticari hayatta-ki yoğunluk ve karmaşıklık, ticari işletme sahibinin belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan işletmesini tek başına yönetmesini ne-redeyse imkânsızlaştırdığı için, çeşitli yardımcıları kullanmasını zorunlu hale getirmektedir.