Tek Satıcılık Sözleşmesi Ve Tek Satıcının Denkleştirme İstemi
ISBN: 9789750265006 2021 1. Baskı Ticaret Hukuku Samet Can Olgaç Seçkin Yayıncılık

Türk hukuk sistemimizde henüz düzenlenmemiş "sui generis" bir sözleşme özelliği taşıyan tek satıcılık sözleşmesinde, sözleşmenin sona ermesinin özel sonuçlarından birisi de, tek satıcının oluşturduğu müşteri çevresinin sağlayıcıya devri nedeniyle uygun bir karşılığın kendisine ödenmesidir. Bu karşılık, öğreti ve uygulamada, denkleştirme istemi, portföy tazminatı, müşteri tazminatı gibi isimlerle ifade edilmiştir. 6102 sayılı TTK m. 122 hükmünde "denkleştirme istemi" tabiri kullanıldığından, çalışmada, kanuni tabire uygun olarak "denkleştirme istemi" kavramına yer verilmiştir. Çalışmamızda, tek satıcılık sözleşmesi ve tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesinin özel sonuçlarından olan denkleştirme istemi hakkında, öğreti ve uygulama ekseninde açıklamalara yer verilmiştir. Bu çerçevede, tek satıcılık sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri, benzer sözleşmelerle karşılaştırılması, sözleşmenin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları, denkleştirme istemi, denkleştirme isteminden önceden vazgeçilip vazgeçilemeyeceği, ileri sürülme zamanı ve davanın belirsiz alacak davası şeklinde açılıp açılamayacağı gibi konularda detaylı açıklamalara yer verilmiştir.